Kallelse till årsmöte söndag 18 febr 2024 kl 15 i NOK-stugan

  • 11 feb 2024

image: Kallelse till årsmöte söndag 18 febr 2024 kl 15 i NOK-stugan

Dags för årsmöte 18 februari kl 15 i NOK-stugan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föredragningslista enligt stadgarna.
Fika och prisutdelning.

Kallelse till

Årsmöte med Norbergs OK

Söndag 18 februari 2024 kl 15 i NOK-stugan.

Föredragningslista enligt stadgarna.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet (= 4 februari)

Fika och prisutdelning.

Välkomna!

Styrelsen

För att få rösta på årsmötet skall medlemsavgift för 2023 ha erlagts under året.