Leder vid NOK-stugan

Från NOK-stugan utgår ett antal leder/stigar som är uppmärkta och lämpar sig för vandring och löpning. Förutom Bruksleden och Norbergsleden,som passerar alldeles intill stugan, finns också ett antal slingor av varierande svårighetsgrad, från 1,5 km till 10 km. De är färgkodade och tydligt uppmärkta i terrängen. Reflexslingan är märkt med små gula reflexer och lämpar sig för löpning med pannlampa när det skymmer eller är mörkt.

Utskrift av spårkarta