Faktauppgifter

Norbergs OK - Orientering

Bildad 1956-01-12
Föreningsnummer 3121-28
Postadress Engelbrektsgatan 73
73831 Norberg
Besöksadress NOK-stugan
Nordansjö 24
73891 Norberg
Fakturaadress Engelbrektsgatan 73
73831 Norberg
Telefon +4622320419
E-post info@norbergsok.se
Hemsida https://www.norbergsok.se
Bankgiro 5750-8947
Swish 1234214938
Organisationsnummer 879000-2144