Bra "förmöte" men få deltagare

  • 17 okt 2023

image: Bra "förmöte" men få deltagare

Gammal bild men fortfarande aktuell. Kan säkert komma till användning igen vid planeringsmötet "Höstmötet" som blir söndag 29 oktober kl 15. Läs mer nedan om förmötet.

I söndags träffades vi från några av våra kommittéer i NOK-Stugan. Vårt syfte med denna ”inför-träff” inför Höstmötet den 29 oktober var att samla oss och utröna lite kring vad varje kommitté gör och vad som eventuellt behöver förbättras. Vi vill också lyfta hur det egna engagemanget ser ut samt vilka tankar som snurrar i leden. Vilket ska nämnas är i princip bara positiv återkoppling. Det som kan konstateras (även om inte alla var representerade) är att vi som förening är fungerande mycket tack vare att vi är funktionsorienterade. Vilket är jättebra så länge det fungerar.

Vi saknar dock viss långsiktighet i varje kommitté och det blev tydligt att mycket är ett härligt organiserat kaos. Med det sagt så ska det förtydligas; föreningen sköts alldeles utmärkt men vi har behov av att samlas och under givna förutsättningar försöka skapa en långsiktighet så att vi säkerställer klubbens överlevnad samt engagerar nya eldsjälar.

Slutligen; Det är också otroligt fint att hör att andra föreningar ser NOK som ett föredöme och gärna hör av sig när de själva ska starta upp, förändra, förbättra. Det betyder inte bara att vi själva är på god väg. Det innebär att vi som förening är en förebild för andra vilket är otroligt viktigt.

Vi hoppas på ett högt deltagande under Höstmötet den 29 oktober. Väl mött!

Vänligen; Senad, Anna-karin, Putte, Johan med stöd av Anna från Sisu Idrottsutbildarna