SOFT om svinpesten

  • 14 sep 2023

image: SOFT om svinpesten

Uppdateringar från SOFT angående svinpesten och orientering.

Kontentan av all information är att vi alla skall göra vad vi kan för att undvika att  smittan sprids till andra områden. Läs mer nedan.

Fortfarande är det i första hand information från Jordbruksverket och Statens Vetrinärmedicinska anstallt (SVA) som gäller. Sedan kommer tolkningar och förtydliganden från andra, t ex SOFT som vi också skall följa.

Här är länk till SOFT:s råd om svinpesten

Här länk till SOFT:s info om svinpesten: 

Här länk till Jordbruksverket

Här länk till SVA