NOK-stugan öppen under sportlovet

  • 24 feb 2022

Under sportlovsveckan v.9 kommer NOK-stugan att hållas öppen varje dag kl 10-16 så att alla aktivitetssugna barn och föräldrar kan ha kul i spåren och värma sig och fika i stugan. Spåralliansen bjuder alla barn upp till 16 år på  spåravgiften.

Även de traditionella rutterna längs hela elljusspåret samt Håberget är packade med skoter och bjuder på fin skidåkning för den som inte är så noga med perfekta räls-skidspår.