Motions-OL lördag 23 maj

  • 19 maj 2020

På LÖRDAG 23 maj blir det träningsorientering vid Malmkärrakorset Rv 68 halvvägs mellan Norberg och Fagersta, mitt emot vägen till Bråfors. Start kl 10-11:30. Fem banor i fin men klurig terräng med minimalt antal stigar.

Fyra banor: 5,3 km, 4,0 km, 3,0 km, 2,3 km, alla åt det svårare hållet. Även en kortare, 1,6 km för nybörjare med ledsagare. Alla banor i skala 1:7500.

Anmäl gärna via Eventor

Terrängen är öppen och fin med mycket god sikt. Delvis finns det mycket torra kvistar från gammal gallring på backen - men de motiverar inte grönstreckning. Det är flackt, med några undantag, och diffust så det gäller att vara noga med kompassen. Kartan är gammal men delvis nyreviderad. Det finns en hel del gamla släpstigar som i några fall är redovisade på kartan.

Som vanligt gäller att kontrollerna kommer att vara ute till på onsdag. Kartor kommer att finnas för utskrift eller avhämtning vid NOK:s klubbstuga i Nordansjö.
Välkomna!