Välbesökt årsmöte gav förändring i styrelsen

  • 16 feb 2020

Vid NOK:s årsmöte blev det omval på de flesta poster men några förändringar blev det. Bland annat fick vi ny kassör. Beslut togs även om förändrade medlemsavgifter. Till Årets NOK:atre utsågs... - kolla i texten nedan.

Det var 28 personer som hörsammat kallelsen och dök upp i NOK-stugan när årsmötet hölls den 16 februari. Vissa av dessa hade på förmiddagen i regnblötan orienterat på den helt nya kartan vid Hökmora. 

Förhandlingarna leddes som vanligt av Sten Nordström. Det blev omval på de flesta poster. Dock fick vi en ny medlem i styrelsen då Bo Nylander valdes in som kassör efter Elisabet Elmertoft som avböjt omval. Elisabet går dock in som ny i SOL-kommittén där även Vanda Kuthanova är ny.

Det blev ytterligare några förändringar i kommittéerna. Bland annat lämnar Runa Parmert som sammankallande i Motionskommitten som nu får Tage Eklund som sammankallande och Marie Lind och Pia Sundelin som ledamöter. Ny i Stugkommittén är Hans-Åke Gustafsson som efterträder Göran Eriksson.

Valberedningen under Inger Järvikens ledning har gjort ett utmärkt jobb. Ny sammankallande är Pia Johansson med Jimmy Koivisto och Ove Backström som övriga ledamöter. 

Det bestämdes också att förändra medlemsavgifterna. De nya avgifterna kan du se under fliken "Bli Medlem" på menyraden.

Till Årets NOK:are utsåg Lasse Svensson (förra årets pristagare) Vanda Kuthanovà. Nu får hon ett år på sig att fundera vem hon vill ge priset vidare till.

Avslutningsvis bjöds på go'fika och många stannade länge och ventilerade olika spörsmål.

Nu ser vi fram mot många härliga stunder framöver med mycket orientering och andra aktiviteter.