Klubbmöte söndag 23 oktober kl 15:00

  • 16 okt 2016

Nu är det dags för vårt höstmöte i klubben. Alla, nya som gamla, medlemmar i klubben hälsas välkomna att planera för nästa säsong.

I år har vi sett flera nya i klubbens aktiviteter. Unga såväl som vuxna nybörjare har hittat vår sport och klubb. Säkert har just DU synpunkter på hur vi går vidare. Hur vi till nästa år kan bli ännu fler. Och bättre.
Ta med dig dina bästa synpunkter och idéer till mötet så diskuterar vi och sammanställer en handlingsplan som styrelsen och kommittéerna kan arbeta vidare med.
Ja just DINA synpunkter behövs!
Mötet avslutas med att Lars-Olov visar bilder från sin resa till Svalbard.
Välkomna!