Årsmöte 20 februari

  • 7 feb 2016

Härmed kallas alla medlemmar till NOK:s årsmöte lördagen den 20 februari kl 15:00 i NOK-stugan.

Genomgång av verksamhetsberättelsen för det gångna året, val av styrelseledamöter, kommittéer  och andra funktionärer, beslut om årets verksamhetsplan och budget, samt inkomna motioner.

Motioner skall lämnas till styrelsen senast 13 februari.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

 

Kom ihåg jubileumsfesten på Hotell Engelbrekt kl 19:00.