Klubbmöte 23 september

  • 12 sep 2015

Alla som är intresserade av orientering och Norbergs OK välkomnas till Öppet Klubbmöte, onsdag 23 september kl 18 i NOK-stugan

Alla som är intresserade att delta i klubbens verksamhet som

- aktiv orienterare
- ledare
- förtroendevald
- hjälpreda
- funktionär vid tävlingar
- motionär
- något annat

uppmanas att komma på mötet för att diskutera resten av hösten, vintern och nästa år.

 

Hur blir vi fler orienterare,?

Ska NOK bara vara en arrangörsklubb som tillhandahåller funktionärer?

Hur göra sporten och de olika aktiviteterna synliga och roliga för allmänheten?

Hur får vi 69 deltagare från NOK på O-ringen igen?

Kom och gör din röst och mening hörd!
(Medför inte automatiskt arbete för din del!) 

Det blir förtäring

 

Välkommen!

Styrelsen