Annandagen

  • 19 dec 2014

INGEN NATT-OL Mycket svagt intresse MEN...........................................

Vi kör en vanlig träning från klubblokalen kl. 10.00 på Annandagen

Vi får se om vi kan hitta på någon enklare orientering