Valberedningen informerar

  • 5 feb 2014

Den 23 februari är det dags för årets viktigaste möte för dig som medlem i Norbergs OK. Vi i valberedningen önskar förslag på kandidater för att sköta det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

De 2 mandat som går ut och där nuvarande personer avsagt sig omval är:
Ordförande för en tid av 1 år, samt kassör på en tid av 2 år.

Valberedningens förslag på profil:

Ordförande - Vi söker en person med starkt intresse och lokal förankring i Norberg, för att driva och utveckla föreningen och dess verksamhet framåt och jobba för att träning och tävlingsaktiviter ökar.

Kassör - stor kunskap om ekonomihantering samt noggrann och skötsam person, som är villig att sköta en välfungerande föreningen med god ordning och bra ekonomi.

Valberedningen består av Robert Larsson (sammankallande), 070-6566232 eller robert.larsson@rf.se ,Emilie Moberg och Lars-Olov Borking.

Maila eller ring oss kring kandidater eller skriv en kommentar nedan.
Tack för Ert inspel till framtiden för Norbergs OK och vi hoppas på många medlemmar som är på plats den 23:e februari för att besluta föreningen framtid.
Inbjudan till NOK:s årsmöte