25 manna 12 0ktober

  • 7 sep 2013

Bussen gå från Busstorget vid Myntgrillen kl 06:00 via Fagersta och Västerås. Tävlingsplatsen är Brunna i Upplands Bro kommun. Vindskyddsplats 371 område 6b. Laget ändrat efter flera återbud.

Sträcka Löpare Banlängd km Svårighet Rätt att deltaga:
1 1 6,4 Blå Alla
2 1 4,9 Blå Damer
3 4 4,0 Röd Damer
4 4 3,1 Vit Ej D19-39, H15-54
5 4 6,2 Blå Alla
6 4 4,2 Röd Ej H17-39
7 4 5,5 Röd Alla
23 1 3,8 Orange Ej D19-34, H15-49
24 1 7,8 Blå Alla
25 1 5,5 Blå Damer

 

I ovanstående banlängder är c:a 300 meter snitsel till startpunkten ej inräknad.

I laget får ingå max 9 stycken H21-39 och minst 7 stycken damer ska ingå. Av damerna skall minst en vara –D14/D45- och minst en vara –D18/D35-. Dessutom ska minst en DH16 eller yngre finnas med i laget.

 Gaffling förekommer på sträcka 1-7. Sträcka 23-25 är raka.

 

Tänkta sträckor står efter respektive namn.

 

Martin M str 1

Erika str 2

Annelie str 3
Sara str 3
Lovisa  str 3
Camilla str 3

Axel  str 4
Lisa str 4
Robert str 4 
Hans-Åke str 4

R Larsson str 5
J Ahlbäck str 5
Thomas G str 5
Rasmus E str 5

J Karlsson str 6
Per A str 6 
Jörgen B str 6
J Källman str 6

William K str 7
Ola J str 7
Malin str 7
R Elmertoft str 7 

Mats B str 23

Fredrik L str 24

Emmelie str 25