Årsmötet: Ny styrelse, nya stadgar

 • 27 feb 2013

Årsmöte hölls den 24:e februari i NOK-stugan. Energin var hög, mötet flöt på bra. Ny styrelse, ny organisation, nya stadgar och ett bra klubbarbete som genomfördes 2012.

Till ordförande för mötet valdes Johan Källman som firade 50 års jubileum som medlem i NOK. En gedigen agenda stod för programmet.

Sammanfattning av mötet:

 • Ett bra verksamhetsår och ekonomisk år 2012
 • Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2012
 • Styrelsen fick beröm för återinvignings- årsfesten
 • Verksamhetsplan och budget 2013 togs
 • Kenneth Elmertoft fick enhälligt förnyat företroende som ordförande
 • Malin Björkvist ny sammankallande för arrangörskommittén
 • Styrelsen minskar med 2 platser
 • Magnus Sohlberg är ny ansvarig för E-sommar
 • Oskar Karlsson ny i SOL-kommittén
 • Alice Eriksson ansvarar för kontakterna med våra sponsorer
 • Bredband i klubbstugan ska utredas och införskaffas
 • Protokoll m.m. kommer synliggöras för medlemmarna på styrelsens sida
 • Årsmötet stod bakom motionen till Västmanlands OF:s årsmöte
 • Lovisa Jonsson blev utsedd till "Årets NOK-are"
 • Carolls minne tilldelades Axel Andersson
 • Mötet avslutades med semmelfest
 • Nya Styrelsen -->
 • Nya kommittérna -->