Valberedningen informerar

  • 16 jan 2013

24 februari är det dags för årsmöte. Vi i valberedningen söker efter nya eller befintliga medlemmar som önskar bidra på styrelsenivå till föreningens verksamhet.

Vi har idag ett flertal poster där nuvarande ledamot inte kommer att ställa upp för omval.
De poster det handlar om är ansvarig för SOL-kommitén, Motionskommittén, Arrangörskommitén och Infokommittéen. Utöver uppdraget som ansvarig i respektive kommitté så ingår man i NOK:s styrelse.
Sedan har vi ett antal vakanter i respektive kommitté.

Ta chansen att vara med och påverka en välskött förening som står inför intressanta utmaning inför framtiden.

Du kan skriva förslag på ledamöter, alternativt anmäla intresse nedan.

Valberedningens ordförande: Erik Stålnacke

Ledamot: Robert Larsson
Ledamot: Emilie Moberg


NEDAN MED GULBAKGRUND HAR AVSAGT SIG FORTSATT ARBETE/ROLL

Ordförande                  Kenneth Elmertoft

Sekreterare                  Eva Pålsson

Kassör                         Krister Johansson

Vice ordf.                     Elisabet Elmertoft         (OL-kommittén)

                                  Erika Lindholm             (OL-kommittén)

                                  Martina Karlsson          (Informationskommittén)

                                  Jan Åhs                      (Motionskommittén)

                                  Mats Bergman             (Arrangörskommittén)

                                  Per-Arne Eriksson        (Stugkommittén)

     2  Funktionärsposter

 

Revisorer                     Owe Andersson, Leif Svedberg

Revisorssuppleanter      Madeleine Bäckman-Eriksson, Carina Bergman

Valberedning                Erik Stålnacke, sammankallande,

                                  Robert Larsson och Emilie Moberg

 

 

Kommittéer

 

 

Skid- och orienteringskommittén
Erika Nilsson (sammank.) ställer ej upp för omval
Elisabet Elmertoft (ungdomsansvarig)
Hans-Åke Gustafsson
Robert Larsson
Per Andersson
Lars-Olov Borking
Jan Åhs
Göran Eriksson        

 

Motionskommittén
Jan Åhs (sammank.)
Bengt Lindberg
Kerstin Gottfridsson
Hans Bergström
Inge Gottfridsson
Egon Lundquist
Catrine Lundquist
Anna-Karin Eriksson

 

Arrangörskommittén

Mats Bergman (sammank) ställer ej upp för omval
Fredrik Larsson
Erika Nilsson
Viktor Funke
Johan Källman
Ola Andersson, kartansvarig

 

Stugkommittén             
Per-Arne Eriksson (sammank)
Lars-Olov Borking
Göran Eriksson
Henrik Hellgren (el och spår)
Jan-Eric Hellgren (material)

 

Informationskommittén
Martina Karlsson (sammank) ställer ej upp för omval
Johan Källman
Elisabet Elmertoft 
Malin Björkqvist
Erika Nilsson