Kenneth ny ordförande

  • 21 feb 2011

På årsmötet valdes enhälligt en ny ordförande i Kenneth Elmertoft för Norbergs OK. Det är en välkänd NOKare som haft uppehåll några år från styrelseuppdrag som nu tar över ordförande klubben.

Kenneth hade under flera år styrelseuppdraget som kassör och är nu tillbaka i styrelsen. På mötet omvaldes också Krister Johansson som kassör för 2 år framåt.

 

Erika ny i styrelsen

I skid & orienteringskommittén blev det nyval och Erika Nilsson tar över sammankallande rollen och styrelseplatsen från Hans-Åke Gustafsson. Hans-Åke blir dock kvar i kommittén tillsammans med omvalda Elisabet Elmertoft (ungdom), Robert Larsson (elit), Per Andersson, L-O Borking, Jan Åhs och nyval på Göran Eriksson.

I motionskommittén avgick Mats Andersson som ersätts av Anna-Karin Eriksson.

Stugkommittén och Informationskommittén är intakta från föregående uppställning.


En ändring gjordes dock i arrangörs och kartkommittén där Thomas Gustafsson (sammankallande och styrelseledamot entledigades trots ett år kvar) samt Mats Andersson avgick i samband med att Arrangörskommittén och kartkommittén från och med nu är en kommitté. Ola Andersson ingår numera som kartansvarig i Arrangörskommittén.


Styrelsen nya sammasättning finner ni här.

Verksamhetsområden inom kommittérna här.

 

I övrigt var det ett lungt årsmöte med mycket kreativa idéer om hur vi ska öka deltagandet i orienteringstävlingar samt att vår kassa är god.