Norbergs OK storsatsar på hälsan!

  • 23 aug 2010

Norbergs OK har varit drivande i arbetet med att få "hälsospår" till Norberg och det har nu genererat i hela tre stycken olika spår. Ett beläget vid Nordansjö och sedan två stycken nere i byn, där det ena har utgångspunkt från Centralskolan (Norberg Norra) och det andra från kommunhuset (Norberg Södra).

Hälsospåret finns sedan tidigare spritt över stora delar av Sverige och nu också på mellan 150-200 platser i Danmark. Det är ett koncept som bygger på tillgänglighet och enkelhet, där du som vill kan beräkna din kondition ur hälsosynpunkt genom att gå eller jogga ett varv, Norbergs OK har fått hjälp med finansieringen av spåren med bidrag från idrottslyftet och Norbergs kommun. Det kommer bli invigning av spåren i 10 september kl.15:00 vid kommunhuset.

 

I dagens samhälle där vi rör på oss allt mindre och där många dessutom ägnar sig åt rökning, alkoholförtäring samt har en ovarierad kost, sjunker den allmänna hälsonivån. WHO förutspår att inom 10 år kommer livsstilsrelaterade sjukdomar stå för hela 70% av sjukvårdskostnaderna, jämfört med dagens 50%. Genom att träna upp sin kondition görs kanske den bästa investeringen någonsin för ett friskare liv och det har visat sig att konditionen är den viktigaste faktorn som varje enskild person kan påverka för att få en positiv hälsoutveckling.

 

Därför är Norbergs OK glada för att kunna hjälpa till för en bättre hälsa och ett friskare liv. Med hjälp av en ”nyckelkod” får varje användare bl.a. möjlighet till mätning och uppföljning av konditionen var 6:e vecka. Man får också ett individanpassat tränings- och motionsprogram var 3:e vecka, samt analyser av sin fysiska aktivitet. Allt sker via internet och är tillgängligt för alla som har en nyckelkod.

 

Du som vill läsa mer om hälsospåret kan gå in på www.halsosparet.se