NOK 3-dagars 14-16 juni

  • 4 jun 2010

Måndag till onsdag 14-16 juni körs 3-dagars. Resultat

Samling:

Dag 1: Gamla vägen mellan Västanfors och Norberg
Dag 2: Karlberg (Lapphyttan) vägvisning från gamla vägen Norberg-Västanfors
Dag 3:Skidstadion i Klackberg skärm vid väg 68.

================================================

 

                    Inbjudan till NOK 3-dagars

14-16 juni 2010

Banor:Nybörjare

           3 km lätt

           3 km svår

           5 km svår

Samling: Anges på NOK:s hemsida och 1:a dagen skärm efter

gamla vägen mellan Västanfors och Norberg. Övriga förläggs

inom Norbergsområdet. Nästa dag meddelas vid etapperna.

Start: Kl 18-19, du bestämmer själv när du vill starta de två första

dagarna, dag 3 jaktstart.

Anmälan senast 8/6, gärna klubbvis, till

Gurli Back tel.0223-12148 eller gurli.back@tele2.se

Ni måste ange vilken bana  Ni ska springa.

Startavgift 20kr/dag och nybörjare gratis.

Stämpling: Sportident.

Definitioner tryckta på kartan, inga lösa.

 

Välkomna!

Jörgen, Åse, Rasmus, Elof och Gurli

=======================================

Resultat

 

Slutresultat

 

5 km Svår
1 Anders Carlsson Hammarby IF
2 Roger Åsberg OK Hedströmmen
3 Henrik Hellgren Norbergs OK
4 Niklas Olsson Fagersta OK
5 Jan-Erik Hellgren Norbergs OK
6 Carl-Erik Berglöw Fagersta OK
7 Johan Källman Norbergs OK
8 Mats Bergman Norbergs OK
9 Hiromi Iwaya Surahammars SOK
3 km Svår
1 Jimmy Spolander Norbergs OK
2 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen
3 Hans Bergström Norbergs OK
4 William Karlsson Norbergs OK
5 Ulf Kjellin OK Hedströmmen
6 Dag Axelsson SK Trim
7 Lars Wisell Fagersta OK
8 Egon Lundkvist Norbergs OK
9 Elisabeth Elmertoft Norbergs OK
10 Marianne Einarsson Fagersta OK
11 Åke Liljebrand SK Trim
12 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen
13 Jan Åhs Norbergs Ok
14 Annelie Spolander Norbergs OK
15 Sara Andersson Norbergs OK
16 Lars-Erik Jernström Norbergs OK
17 Ingrid Liljebrand SKTrim
18 Jan Qvick SK Trim
19 Ulf Magnusson Norbergs OK
3 km Lätt
1 Albin Blom Norbergs OK
2 Oskar Karlsson Norbergs OK
3 Carl Karlsson Norbergs OK
4 Robin Bergstrand Norbergs OK
5 Juha Siipilethto Norbergs OK
6 Per Nilsson Fagersta OK
Nybörjare
1 Axel Andersson Norbergs OK
1 Oliver Karlsson Norbergs OK
2 Melker Henriksson Fagersta OK
3 Nora Rolén OK Hedströmmen
4 Frida Andersson Norbergs OK
Etapp 1
5 km Svår
1 Anders Carlsson HammarbyIF 35.37
2 Mats Lundberg Dalaporten 43.53
3 Roger Åsberg OKH 45.55
4 Niklas Olsson FOK 46.41
5 Ronnie Brandberg FOK 47.04
6 Carl-Erik Berglöw FOK 47.16
7 Cecilia Einarsson VSOK 47.40
8 Anna Haglund Leksand 49.44
9 Johan Källman NOK 51.49
10 Henrik Hellgren NOK 52.41
11 Jan-Erik Hellgren NOK 53.29
12 Mats Bergman NOK 55.37
13 Martina Karlsson NOK 56.42
14 Hiromi Iwaya Surahammar 62.01
15 Kjell Holm Dalaporten 63.00
16 Camilla Sjökvist NOK 64.32
17 Erika Nilsson NOK felst.
18 Mikael Pettersson-Hjelm NOK skadad
3 km Svår
1  Ragnar Eriksson OKH 29.49
2  Ulf Kjellin OKH 33.04 3  Karl-Axel Stjernström OKH 35.22 4  Åke Liljebrand Trim 36.41 5  Per Andersson NOK 37.50 6  Anneli Spolander NOK 38.23 7  Hans Bergström NOK 38.27 8  Sussi Björkman Avesta 39.12 9  Mats Hållén Trim 39.57 10 Jan Qvick Trim 40.35 11 Lars Wisell FOK 40.38 12 Stig Sundin 40.48 13 Linda Öström NOK 41.47 14 Emma Nyberg Avesta 42.41 15 Erik Andersson 42.50 16 Jan Åhs NOK 43.19 17 Marinne Einarsson FOK 44.40 18 Sara Andersson NOK 44.47 19 Karl-Erik Lovang  44.50 20 Jan-Rune Kvick Trim 45.36 Dela