Dags för ett nytt nummer av NOK-nytt

  • 12 maj 2009

Vill du ha med något i kommande NOK-nytt? I så fall är det hög tid att fatta pennan och börja skriva.

Tisdagen den 12 maj är sista dag att skicka in material till kommande NOK-nytt. Skicka via mail till malin(a)norbergsok.se. NOK-nytt är tänkt att vara klart, tryckt och utdelat i början av juni.