Nytt upplägg för DM-stafetten

  • 6 maj 2009

Onsdagen den 10 juni avgörs årets DM-stafett! Platsen är i Arboga. Intresseanmälan görs i kommentera fältet under läs mer

Här kommer inbjudan till årets DM-stafett som Västmanland arrangerar på lite annorlunda sätt enl. beslut på Novemberkonferensen i Klackberg i höstas

För det första arrangerar vi inom distriktet genom Arboga OK i år.

För det andra skall vi prova att arrangera en vardag kväll, i år onsdag 10 juni.

För det tredje arrangerar vi i närområden för att klara viltperioden.

För det fjärde så får arrangerande klubb delta om de kan.

 

Välkomna med unga som gamla till årets arrangemang i Arboga.

VOF har som målsättning att vi med detta nya grepp ökar deltagandet.

Må bästa lag vinna.

 

Inbjudan

Budkavle-DM

Arboga OK

Onsdag 10 juni 2009

H17

9,2

5,9

9,2

D17

5,9

5,9

5,9

H120

5,9

5,9

5,9

D120

4,9

4,9

4,9

H150

4,9

4,9

4,9

 

D150

4,0

4,0

4,0

H180

4,0

4,0

4,0

D180

3,0

3,0

3,0

H210

3,0

3,0

3,0

H16

4,9

3,0

4,9

D16

4,0

3,0

4,0

HD12

2,5

2,0

2,5

Klasser och ungefärliga banlängder:

Andra sträckan i HD12 och HD16 är ej gafflad
övriga sträckor i alla klasser är gafflade.
I HD120-H210 är lägsta ålder 35 år.

Anmälan:

Tillhanda onsdagen den 27/5.

Använd blanketten

anmalan.doc och sänd e-mail till:

Kjell Öhrström:

kjell.ohrstrom@telia.com Tel: 0589-148 81

Efteranmälan: 

3/6, sänd blanketten per e-mail enligt ovan

Ungdomsklasser:

HD12. Upp till 3 löpare på den andra sträckan tillåtes.

 

Stämpelsystem: 

Sportident. Egna brickor anges i anmälan. Om behov finns att låna brickor önskar vi att ni gör det inom klubben

Avgifter:

Vuxna 270 kr/lag, ungdom 50 kr/anmäld deltagare.

Start: 

Första start 18.00.

Samling:

Arboga OK klubbstuga.

Parkering:

Vid parkeringsplats strax före badet, anvisningar måste följas. 

Start: 

I anslutning till TA.

Karta: 

Skala 1:10 000, ekv 5 m

Terrängbeskrivning: 

Mestadels lättlöpt skogsmark med bra sikt, stigrikt och bitvis stenbundet. Svag till måttlig kupering,

TC: 

Toalett och dusch i AOK klubbstuga.

Marka

Enklare marka

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare

Peder Wickström

0589-160 92

Bitr. Tävlingsledare

Jan Grann

0589-39 71 32

Banläggare

Arne Hägg

 

Bankontrollant

Lars Silvervret