Träning

  • 7 maj 2008

Fagersta ordnar gemensam träning torsdag 8 maj.

Samling vid kosrningen Ängelsbergsvägen - Soptippsvägen i Västanfors från kl 17:15.
Det finns 3 banor, en lätt och två svårare 3,5 resp 5 km.

Välkomna!