Mera info om svinpesten

  • 11 sep 2023

Har varit på informationsmöte i Fagersta om afrikanska svinpesten. Ett mycket bra möte med tydlig information om sjukdomen, dess konsekvenser för grisarna, både vildsvin och tamgrisar, samt påverkan på samhället i övrigt.

Kort sammanfattning: Om vi alla, inklusive orienterare, följer restriktionerna finns goda möjligheter att få stopp på eländet. Vi skall helt enkelt inte vistas i i skog och mark. Så undviker vi att släpa ut smittan till andra områden än "utanför Sundbyberg i Fagersta där jag bor". Om smittan kan inneslutas i "kärnområdet", alltså där döda och smittade grisar hittats kan vi snabbare få lindrade restriktioner och komma tillbaka till "normaltillstånd".

För NOK:s del betyder det ingen vistelse i skogen utanför tomten kring klubbstufan, inte ens på elljusspåret. Ingen orientering i skogen inom den "smittade zonen" som omfattar hela Fagersta och större delen, c:a 90%, av Norberg.

Kreativa idéer välkomna; Varför inte sprint inne på byn, labyrinter inomhusorientering, Karsbokartan, Häste Dammsjön, Avesta OK, OK Hedströmmen andra grannklubbar (dock inte Fagersta OK som är lika drabbade som vi) och tävlingar llängre bort.

Orientera oss kan vi alltid göra