Kallelse till Årsmöte 2020-02-16

  • 26 jan 2020

NOK håller årsmöte söndag 16 februari 2020 kl 15 i NOK-stugan. Alla betalande medlemmar är välkomna.

Kallelse till

Årsmöte med Norbergs OK

Föredragningslista enligt stadgarna. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari, två veckor före årsmötet, E-post: info@norbergsok.se

Fika och prisutdelning.

Välkomna!

Styrelsen