3 Dagars PM

  • 11 jun 2018

PM

NOK´s Tredagars 11-13 Juni

 

Dag 1:

Samling: ”Flygfältsvägen” i Trättsbo, Skärm, vid Trättsbo skola och infart till ”Flygfältsvägen”

Parkering: Trångt med gratis

Karta: skala 1:10 000 Ekv. 5m

Start: ca 250 m, fri start mellan 17.30 och 18.30 med minutintervall. Inga lösa definitioner

Obs!! kontroll 5 på ÖM 8 har fel def. ska vara höjden och inte sänkan

ÖM1 får ha följare, gäller alla dagar

Mygg och knottvarning alla dagar

 

Dag 2                SPRINT (förkortad medeldistans)

Samling: Prostudden gamla badet i Norberg, SV om Campingen Gamla vattenverket

Start: ca 100m, fri start mellan 17.30 och 18.30 med minutintervall. Inga lösa definitioner

Kartan: skala 1:4 000 ekv. 5m

Tävlingen går i mycket skog

Mycket tätt mellan kontrollerna

Förbjudet område är campingområdet

Brännässlor och tistlar kan förekomma

Nya stigar förekommer som inte är redovisade på kartan

ÖM 8 passerar en väg TA DET LUGNT ÖVER VÄGEN

 

Dag 3

Samling: Botens badplats

Parkering: Efter skogsbilväg smalt och trångt

Start: I anslutning till TA

Karta: skala 1:10 000, ÖM 7 finns även med 1:7500

Gemensam start för ÖM 1 kl. 18.00

Jaktstart första start 18.05. Startlista komponeras egenmäktigt av arrangören. Först i mål vinner.

ÖM 1 har en egen sista kontroll