NOK höll välbesökt årsmöte

  • 26 jan 2018

NOK har hållit årsmöte i NOK-stugan med hela 34 medlemmar på plats. Det blev omval på de flesta posterna men några nya valdes in i kommittéerna.

Årsmötet som NOK höll i NOK-stugan på söndagskvällen var ovanligt välbesökt. Hela 34 medlemmar räknades in.
Mötet leddes med van hand av Sten Nordström.

På de olika funktionärsposterna och i kommittéerna blev det mestadels omval.
Göran Eriksson och Carina Bergman lämnade SOL-kommittén och avtackades vederbörligen, liksom Björn Samuelsson som fullgjort sina år i valberedningen.

Vi välkomnar Andrea Knutar Magnusson och Henrik Svedberg, nya i SOL, Anna-Karin Eriksson, ny i arrangörskommittén och Fia Dahlström, ny i motionskommittén. 
Ny i valberedningen är Pia Johansson.

Välkomna alla till det nya verksamhetsåret som vi hoppas blir minst lika bra som föregående år.

==================================

Årsmöte med Norbergs OK söndagen den 18 februari kl 17.

Vid årsmötet redovisas verksamheten 2017. Verksamhetsplan och budget skall fastställas för 2018. Dessutom skall styrelse och kommittéer väljas för 2018.

Motioner från medlemmar skall lämnas in senast två veckor före mötet, (4 februari) via e-post till klubben: info@norbergsok.se

Alla medlemmar välkomna till mötet som avslutas med go’fika.