Zon träff i Virsbo

  • 21 nov 2007

Måndagen den 26 november klockan 18,30 vid Skräddartorpet. Anmälan senast lördag den 24 november

Anmälan görs direkt till Ingalill Westberg på rolf.westberg@telia.com.
SK Trim bjuder på kaffe och smörgås