OL och Skogslek

Hej alla NOK:are, om några veckor kommer vi att testa på att erbjuda skogslek med tänkt målgrupp ca 5-8 år som ett försök att locka in barn och unga och kunna ta vid efter skidleken som lockat en hel del barn under vintern.

Tanken är att kunna ha det som inkörsport och att de sen ska kunna flytta upp till äldre gruppen som Elisabet och Henrik har hand om.

För de yngsta kommer vi att vara i Nordansjö varje gång och varva lekar, rörelse i skog och vissa kart-/orienteringsövningar.

De äldsta kör Nordansjö första gången/gångerna men kommer troligen variera mötesplats något.

Planen är att kunna få ut info på skola/fritids samt för de äldre grupperna på förskolorna i kommunen. Vi kommer att dela ut flyers på skidleken denna vecka, sprida info i Norbergs-gruppen via NOK:s hemsida m.m. Ni medlemmar får också gärna hjälpa till att sprida ordet.