Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 20 febr kl 15. Kallelse

30 JAN 2022 21:24
Norbergs OK håller stadgeenligt årsmöte i NOK-stugan den 20 februari 2022 kl 15. Läs mer nedan. Välkomna!
 • Uppdaterad: 30 JAN 2022 21:24

Vid årsmötet har alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2021 rösträtt.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Antingen via mail This is a mailto link eller skriftligt till föreningens adress eller till ledamot av styrelsen.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Förslag till föredragningslista (enligt stdgarna):

Norbergs Orienteringsklubb Årsmöte 2022-02-20

Föredragningslista 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse
  2. Styrelsens ekonomiska berättelse
  3. Hantering av årets resultat
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.

Styrelsens förslag till avgifter.

 • 150 kr för ungdom upp till 18 år. Ungdomar räknas alltid som aktiva och får delta i tävlingar.
 • Avgift för vuxen medlem är 150 kr. Aktiv vuxen betalar ytterligare 200 kr, sammanlagt 350 kr för att kunna anmäla sig till tävlingar. Aktiv familj (med max 2 vuxna och tillhörande ungdomar) betalar 600 kr.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomma motioner.
 2. Fastställande av (för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret):
  a) organisationsplan - Styrelsen föreslår inga förändringar i organisationen.
  b)  verksamhetsplan
  c)  budget
 3. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
   1. Kassör
   2. Stugkommittén, sammankallande
   3. Motionskommittén, sammankallande
  3. Fyllnadsval 1 år
   1. Arrangörskommittén, sammankallande
  4. Övriga funktionärer för en tid av ett år enligt organisationsplan;
   1. Sponsoransvarig
   2. Övriga kommittéledamöter enligt organisationsplanen
  5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  6. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  7. beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad
   1. Ombud och suppleant till VOF:s årsmöte 2022
 4. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 5. Mötets avslutande

Dagordning årsmöte 2022.pdf

Skribent: Johan Källman
E-post: This is a mailto link

 

 Sponsorer2021.jpg

 

Postadress:
Norbergs OK - Orientering
Engelbrektsgatan 73
73831 Norberg

Besöksadress:
NOK-stugan Nordansjö, .
73891 Norberg

Kontakt:
Tel: +4622320419
E-post: This is a mailto link

Se all info