Kallelse till årsmöte söndag 26 febr 2023 kl 15 i NOK-stugan

  • 2 feb 2023

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föredragningslista enligt stadgarna.
Fika och prisutdelning.

 

=============================================

Kallelse till

Årsmöte med Norbergs OK

Söndag 26 februari 2023 kl 15 i NOK-stugan.

Föredragningslista enligt stadgarna.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet (= 12 februari)

Fika och prisutdelning.

Välkomna!

Styrelsen