Tipspromenaderna Coronaanpassas

  • 14 nov 2020

Tipspromenaderna w 47 och w 48 anpassas till rådande restriktioner i Västmanlands län. Det blir en "öppen bana" där frågorna sätts ut på söndagen och sitter kvar en vecka.

De rådande restriktionerna ålägger oss att undvika alla former av folksamlingar och nära kontakt mellan människor utanför det egna hushållet. Vi har under hösten gjort anpassningar av vårt arrangemang med utomhus servering osv. De skärpta kraven tvingar oss nu att ta ytterliggare ett steg, 

Vi kommer att köra en "öppen bana". Samma slinga som vanligt. Nya frågor kommer att sättas upp söndagarna 15 och 22 november. De sitter kvar till den 29 november.  Rätta svaren kommer att sitta vid målet vid NOK-stugan. 

Ingen servering och inga priser delas ut. Den som vill ge ett frivilligt bidrag till föreningen kan swischa till 1234214938