Årsmöte 17 februari kl 15

  • 3 feb 2019

Kallelse till årsmöte med Norbergs OK söndag 17 februari 2019 kl 15 i NOK-stugan

Kallelse till

Årsmöte med Norbergs OK

Söndag 17 februari 2019 kl 15 i NOK-stugan.

Föredragningslista enligt stadgarna.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

Fika och prisutdelning.

Välkomna!

Styrelsen