Hur har det gått för dig med foto-orienteringen?

  • 13 jan 2017

Som ni kommer ihåg fanns en foto-orientering i senaste NOK-nytt. Det gällde att på kartan ringa in var fotona var tagna på kontrollskärmarna.

 

Länk till rätta svaren