Svealandsmästerskapen

  • 4 sep 2011

Hur tycker DU att Svealands kan göras populärare? Gör din åsikt hörd och klicka på...

Svealandsmästerskapen har dom senaste åren haft en tendens att tappa deltagare och intresset för tävlingen har gått ner kraftigt. Vad skall vi göra åt det?
 
Det är tänkt att "distriktsansvariga" skall träffas i oktober för att diskutera frågan. Av den anledningen är det viktigt att få veta vad Ni tycker vi skall göra för att skapa intresse för tävlingen i framtiden.
 
Gå in på VOF: s hemsida där det finns ett enkelt frågeformulär och säg Din åsikt. Har du andra bättre ideèr, så berätta om dom. Sprid detta budskap så att vi får in många synpunkter i denna fråga. Senast 1 oktober.
Alf Lindberg, Tävlingsansvarig i Västmanland