PM VPT 2

  • 28 apr 2011

PM för VPT deltävling 2. Tisdagen 10 maj. Samling Prostudden vid campingen.

PM

VPT deltävling 2

Tisdagen den 10 maj 2011

 

Klasser:

H10 1240m  D10 1180m

H12 1420m  D12 1210m

H14 1660m  D14 1310m

H16 1800m  D16 1570m

H20 1970m  D20 1830m

Inskolning  760m

Prova på 1380m

 

Samling:

Prostudden, Vägvisning från Norbergs camping.vid Rv. 68

 

Parkering:

I anslutning till TC.

 

Efteranmälan:

Via Eventor senast den 8 maj. Efteranmälan och anmälan till Inskolning och Prova på-klass kan också göras på TC senast kl. 17:45. Efteranmälan debiteras med avgift + 50%. Gäller ej Inskolning och Prova på klass

 

Start: Ca. 600 m orange/vit snitsel

Första ordinarie start kl. 18:30. Efteranmälda startar på inlottade vakansplatser i mån av plats, annars före ordinarie start.

Definitioner tryckta på kartan och lösa.

 

Nummerlappar:

Bäres av deltagare i alla klasser utom de i Prova på-klassen. Nummerlapparna hämtas ut klubbvis och samlas in vid målgång.

Ledarväst skall bäras av segraren från föregående VPT tävling

 

KLÄDSEL:

Heltäckande klädsel enl. SOFT’s regler

 

Stämpelsystem:

Sportident. Ange bricknummer i anmälan. Borttappad lånebricka debiteras med 500 kr.

 

Karta:

Kråkviken 1:3 000, ekv. 1m. Reviderad 2011.

 

Vägpassage:

Klasserna H14,H16,H20 och D20 passerar en väg. Vägvakter är utplacerade men ta det försiktigt i alla fall.

 

Förbjudet område:

Se kartprov, ett område är inte redovisat på kartan men på kartprovet, men generellt sett är det förbjudet att springa på campingplatser med uppställda husvagnar

Husvagnar är ej redovisade på kartan

 

Kontroller:

Sitter väldigt tätt många gånger, inom synhåll från varandra.

KOLLA KODSIFFRAN!

 

Terräng:

Mindre skogsparti i anslutning till campingplats och mindre område med ängsmark.

 

Dusch:

Finns ej

 

Toaletter:

Finns vid TC

 

Servering:

Enkel marka med kaffe, festis, varm korv eller smörgås, bullar och godis kommer att finnas på TC

 

Tävlingsorg:

Bitr. tävlingsledare Rasmus Elmertoft

Tävlingskontrollant Elisabeth Elmertoft

Banläggare Mats Bergman

Bankontrollant Lars-Åke Andersson AOK

Tävlingsledare Erika Nilsson

 

Upplysningar:

Mats Bergman 070-5882459 alt. mats.bergman@eon-es.se

Välkommen!