Träningsorientering tisdag 19/4

  • 13 apr 2011

Trättsbo, skärm efter Sala vägen. Start från 17. 3 banor att välja på 4,8km, 4,1km, och 3,2km lättare. Ansvarig: Mats Andersson